Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

Sedamnaest godina iskustva i realizacija više od 30 projekata nas preporučuje za pružanje podrške i davanje servisa u upravljanju projektima sa različitim donatorima.

Posedujemo mogućnost da pokrijemo sve elemente upravljanja projektima, od upravljanja projektnim aktivnostima, upravljanje finansijama, prirpema tenderske dolumentacije, pa do monitoringa i evaluacije projekta.

Referentna lista projekta koju je IDA realizovala, kao i više od 10 projekta na kojima smo davali delimičnu ili potpunu podršku upućuje na kapacitete kojima raspolažemo.