Zelena ekonomija

Zelena ekonomija

Preko 10 realizovanih akcija kao rezultat imalo je izradu preko 20 planova energetske efikasnosti za javne objekte različite namene, opremljeni smo termo kamerom i možemo na kvalitetan način meriti i pratiti energetsku efikasnost objekata, a takođe imamo iskustvo u analizama potencijala Sunačane energije na mikrolokacijama u cilju utvrđivanja potencijala za njeno korišćenje.

Pored navedenih akcija, možemo vam pružiti i stručnu pomoć u obukama i unapređenju znanja u okviru zelene ekonomije.