Strateško planiranje

Strateško planiranje

Asocijacija za razvoj Ibarske doline ima značajno iskustvo u strateškom planiranju na različitim nivoima, počevši od izrade regionalnih i lokalnih strateških planova, strategija ruralnog razvoja, strategija za LAG područja, strateških planova organizacija.

Pored samog strateškog planiranja organizacija ima razvijene kapacitete za izradu akcionih planova, monitoring i evaluaciju realizacije strategija i akcionih planova.

Metodologija koju IDA koristi se bazira na metodologiji Svetske banke i na principima koji kombinuju ekspertsku podršku i participaciju zainteresovanih strana u procesu planiranja.

Reference:

1. Strategija loklanog ekonomskog razvoja Opštine Zvečan
2. Strategija loklanog ekonomskog razvoja Opštine Leposavić
3. Regionalna strategija ruralnog razvoja za Zlatiborski okrug
4. Strategija ruralnog razvoja Opštine Arilje
5. Strategija ruralnog razvoja Opštine Istočni Stari Grad Sarajevo
6. Strategija ruralnog razvoja Opštine Rogatica
7. Strategija ruralnog razvoja Opštine Čajetina
8. Strategija razvoja turizma Opštine Arilje
9. Strategija razvoja turizma Opštine Kladovo sa akcionim planom