LEADER pristup

LEADER

Podrška razvoju Lokalnih Akcionih Grupa po LEADER principu

LEADER pristup
je od dana ustanovljenja u Evropskoj uniji pa do danas postao gotovo nezamenljivi alat u podršci lokalnim zajednicama da planiraju i vode razvoj u skladu sa svojim potrebama.

Srbija kao zemlja koja se nalazi u pretpristupnoj fazi kada govorimo o evropskim integracijama, će u 2017. godini otpočeti sistemsku podršku u implementaciji ovog pristupa i osnivanju Lokalnih Akcionih Grupa.

Članovi naše organizacije su prošli niz obuka o LEADER pristupu organizovanih od strane evropskih organizacija i GIZ-a.

Naučeno smo imali prilike da testiramo kroz razvoj jedne LAG inicijative kojom je koordinirala naša organizacije (LAG inicijativa „Golija-Studenica“), kao i da podrži osnivanje nekoliko Lokalnih Akcionih Grupa (npr. LAG Devetak u Bosni i Hercegovini, LAG Istočni Stari Grad). Takođe smo realizovali niz obuka o LEADER-u i LAG-ovima.

Saradnja na međunarodnom nivou takođe omogućuje da postojeće LAG inicijative povežemo sa LAG-ovima širom Evrope.