Održivi turizam

Održivi turizam

Impelementacija velikog broja aktivnosti koje su imale za cilj podršku razvoju ruralnog i održivog turizma nas preporučuje kao referentnu organizaciju da samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama pružimo kvalitetne usluge kako u planiranju tako i implementaciji aktivnosti koje doprinose održivom razvoju.

Posebnu pažnju posvećujemo podršci razvoju održivog turizma u zaštićenim područjima, i ponosni smo na rezultate koje smo ostvarili na području Parka prirode Golija i Specijalnom rezervatu prirode Uvac.

Naše aktivnosti su bile usmerene od podrške uspostavljanju upravljačkih modela, preko podrške sertifikaciji zaštićenih područja sa Evropskom poveljom o održivom turizmu po Europarc metodolgiji, preko razvoja turističke infrastrukture (obeležavanje staza, izrada mapa, podrška gazdinstvima, podrška lokalnim proizvodima…), pa do stručne podrške preduzetnicima u turizmu.