EU sprema novi Akcioni plan za razvoj socijalne ekonomije

Krajem marta je u Briselu i zvanično najavljen novi Akcioni plan za razvoj socijalne ekonomije. Prema rečima Nikolasa Šmita, evropskog komesara za radna mesta i socijalna prava, novi plan će biti usmeren na poboljšanje socijalnih investicija, podršku socijalnim organizacijama i preduzećima da pokrenu i razviju svoje aktivnosti i svoj socijalni uticaj, da i dalje ulažu u inovacije u poslovanju i otvaraju nova radna mesta. Novi plan predviđa da se i dalje vodi računa o posebnostima socijalnih preduzeća i organizacija kako bi se osiguralo da zelene i digitalne tranzicije nikoga ne zaobiđu jer će se na taj način osigurati da zajednice i njeni članovi očuvaju i dalje jačaju svoju ekonomsku i socijalnu otpornost.

Čitavu 2020. godinu i početak 2021. odlikuju brojni ekonomski potresi koje je izazvala pandemija korona virusa. Brojne su organizacije morale da prestanu sa radom. Socijalne posledice se još uvek ne mogu najpreciznije izmeriti ali je cena svakako visoka, s obzirom na ulogu koju socijalna ekonomija igra u promociji socijalne kohezije i popunjavanju praznina u pružanju socijalne pomoći i usluga od opšteg interesa.

EU