Mediji o nama: Razvoj sela potiče od inicijative stanovništva

Razvoj sela ili ruralni razvoj ne podrazumeva razvoj poljoprivrede, već stvaranje svih uslova za normalan život i rad ljudi koji žive na selu. O ovoj temi razgovarali smo sa Draganom Roganovićem iz Asocijacije za razvoj Ibarske doline (IDA) iz Kraljeva, koji se već 17 godina bavi ruralnim razvojem.
Ovo udruženje kroz razne projekte utiče da se ostvari napredak, ne samo na polju ruralnog razvoja, već i ekologije i zaštite životne sredine.

Šta je ruralni razvoj?

Pod ruralnim razvojem se podrazumeva rešavanje problema ruralnih zajednica, počevši od obelezbeđivanja servisa, infrastrukture, raznovrsnih ekonomskih aktivnosti, uz posebnu pažnju koju treba posvetiti ugroženim kategorijama, kao što su stari, mladi i osobe sa invaliditetom.

„Sve tri grupe imaju svoje specifičnosti. Stranovništvo traži konkretne stvari koje imaju uticaj na njihov život i nisu dovoljno ohrabreni da učestvuju u kreiranju i donošenju odluka. Kao primer se može navesti nemogućnost da se ostvari socijalna pomoć zbog vlasništva nad zemljom, a lice je staro i nemoćno da radi. U ovoj oblasti konkretno nije dat adekvatan zakonski okvir“, objašnjava Roganović.

Korektna saradnja sa državnim organima

Sa druge strane, što se tiče saradnje sa lokalnom samoupravom, sagovornik smatra da je ruralni razvoj za njih nova tema i da su ljudski kapaciteti u ovoj oblasti relativno skromni. Ipak, kako primećuje, u ovoj oblasti je poslednjih godina ostvaren napredak. Dragan ocenjuje da je saradnja sa državnim organima na nacionalnom nivou korektna, ali je implementacija sporija.

Asocijacija za razvoj Ibarske doline (Ibar Development Association – IDA) je osnovana kao neprofitno, nepolitičko i nereligijsko udruženje građana. Aktivna je od 2002. godine.

Najveći nedostaci su odsustvo kontinuiteta i međusektorske saradnje, što zbunjuje korisnike. Prema njegovim rečima, često se ministarstva ruralnim razvojem bave sektorski, a trebalo bi integralno.

Donatorima ruralni razvoj nije prioritet

Naš sagovornik je predsednik Upravnog odbora i projekt menadžer na velikom broju projekata ovog udruženja. Najinteresantniji su oni projekti koji su se na najkonkretniji način sprovedeni u lokalnim zajednicama. Posebno izdvaja projekat pod nazivom „Zaštita, promocija i razvoj turističkog potencijala u Parku prirode Golija“ koji je imao za cilj da unapredi znanje lokalnog stanovništva da se bave razvojem turizma.

On ističe ipak da ruralni razvoj nije prepoznat od strane donatora kao prioritetna oblast. Razlozi za to su nedovoljno znanje o ovoj oblasti i vrlo često poistovećivanje sa razvojem poljoprivrede.

Autorka: Julijana Mijajlović

Mediji o nama
Mediji o nama
Mediji o nama