Održana konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine

U okviru projekta „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ u cilju unapređenja obrazovanja mladih o životnoj sredini, u okviru projekta je pripremljen je predlog nastavnog programa (kurikuluma) za ekološko obrazovanje i  organizovana je konsultativna radionica "Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene".

Radionica je održana 8.4.2021.godine u Beranama uz mogućnost on-line učešća za zainteresovane strane. Na radionici je učestvovalo 27 predstavnika ministarstava, srednjih i osnovnih škola, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i drugih aktera iz prekograničnog područja Srbija-Crna Gora.

U uvodnom delu radionice su učesnici imali prilike da se upoznaju sa samim predlogom nastavnog programa od strane ekspertkinja angažovanih od strane Pokreta gorana Vojvodine. Obrazovni program je tako koncipiran da obrađuje 16 nastavnih jedinica sa predviđenim fondom od maksimalno 29 časova. Sam program se kroz 16 odabranih nastavnih jedinica pozabavio problemima klimatskih promena, obnovljivih izvora, odnosom ekonomskih aktivnosti i klimatskih promena, a značajan segment su zauzele i praktične vežbe koje imaju za cilj da pored edukacije, podstaknu i praktičan rad učenika vezan za obnovljive izvore, kao i za smanjenje potrošnje električne energije (npr. odabir vrste sijalice sa osvrtom na potrošnju energije).

U drugom delu radionice učesnici su na participativni način davali svoje predlog i sugestije, kao i iskustva u obrazovnom procesu vezanom za životnu sredinu.
Sve primedbe i sugestije će biti razmotrene i uključene u finalnu verziju dokumenta.

Projekat „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MOŽEMO“ finansira Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.

Konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine
Konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine
Konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine
Konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine
Konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine
Konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine
Konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine
Konsultativna radionica o predlogu programu za ekološko obrazovanje o korišćenju obnovljivih izvora, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine