Organizovana promocija modela saradnje grada i OCD u sprovođenju lokalnih strategija

 

U cilju unapređenja transparentnosti i obezbeđivanja participacije zainteresovanih strana u svim fazama planiranja, realizacije i praćenja lokalnih strategija organizovane su 3 info sesije na teritoriji grada Kraljeva.

Cilj info sesija je bilo animiranja građana i OCD da aktivno učetvuju u sprovođenju lokalnih razvojnih strategija. Info sesije su organizovane za mesne zajednice, udruženj i građanje na Goču, Rudnu i Studenici tokom septembra i oktobra meseca.

Tokom info sesija građani su imati prilike da se upoznaju sa modelom saradnje koji je definisan Memorandumom o saradnji grada Kraljeva i organizacija civilnog društva i sa mogućnostima koje on predviđa za učešće građana, kao i očekivanim efektima.

Učešće predstavnika organizacija civilnog društva na Forumu partnera je podržana od strane projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.


Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

 

Organizovana promocija modela saradnje grada i OCD u sprovođenju lokalnih strategija
Organizovana promocija modela saradnje grada i OCD u sprovođenju lokalnih strategija