Promovisan Forum građana Kraljeva

Forum građana Kraljeva je 14.11.2022.godine organizovao sastanak sa svim zainteresovanim udruženjima sa teritorije Kraljeva, a u cilju promocije Foruma, razmatranja mogućnosti za uključivanje novih članica i definisanje modela sardnje. Zainteresovanim organizacijama su prezentovani ciljevi Foruma i ključne oblasti delovanja.

Tokom sastanka su razmenjena mišljenja i dati su predlozi za uključivanje novih oblasti delovanja i sagledana su neka od glavnih ograničenja u radu civilnog društva. To su pre svega neiskustvo u pripremi i realizaciji EU projekata, nestbilni izvori finansiranja, ograničene mogućnosti za obnavljanje članstva, neiskustvo i loša iskustva u umrežavanju.

Tri nove organizacije su pristupile Forumu građana Kraljeva, tako da on sada okuplja 14 organizacija civilnog društva.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.
Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Promovisan Forum građana Kraljeva
Promovisan Forum građana Kraljeva
Promovisan Forum građana Kraljeva