RuralNet - Nacionalna mreža za ruralni razvoj, instrument za učešće OCD u pripremi politika i unapređenje dijaloga sa EU ruralnim mrežama

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Nacionalna ruralna mreža (NRRM) je razvila servise i upravljačke kapacitete saglasno iskustvu i dobroj praksi EU i potrebama lokalnih zajednica.
2. NRRM je uključena u članstvo međunarodnih mreža PREPARE i FORUM SYNERGIES i uspostavljen je dijalog sa organizacijama iz EU.
3. NRRM je razvila kapacitete za učešće u pripremi i implementaciji mera ruralnog razvoja.
4. NRRM je unapredila vidljivost na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Donator: Evropska delegacija

Godina realizacije: jun 2010/ jul 2011.

RuralNet - Nacionalna mreža za ruralni razvoj
RuralNet - Nacionalna mreža za ruralni razvoj
RuralNet - Nacionalna mreža za ruralni razvoj
RuralNet - Nacionalna mreža za ruralni razvoj
RuralNet - Nacionalna mreža za ruralni razvoj
RuralNet - Nacionalna mreža za ruralni razvoj
RuralNet - Nacionalna mreža za ruralni razvoj

Projekat