Put ka razvoju organske poljoprivrede u Užičkom, Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji. On direktno uključuje sve ključne aktere: donosioce odluka o javnim politikama, poljoprivrednike i potrošače.

Ciljevi projekta:

Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: gradovi Kraljevo i Novi Pazar, opštine Leposavić, Tutin i Zvečan

Aktivnosti i rezultati: Kao dugoročni rezultati ovog projekta unapređeni su kapaciteti i postignuto je razumevanje lokalnih samouprava i civilnog sektora o Protokolu o vodi i zdravlju i njegovoj implementaciji na lokalnom nivou, a javnost je senzibilisana za kvalitetnije očuvanje životne sredine.

Kratkoročni rezultati ostvareni ovim projektom su:

INTEGRALNO - Integralni pristup u zaštiti životne sredine kroz zagovaranje i implementaciju održive poljoprivrede

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati:
Ishod 1 (outcome): Unapređeni su kapaciteti i planski okvir na lokalnom nivou za delovanje CSO, loklanih samouprava i drugih zainteresovanih strana na unapređenju agro-ekoloških aktivnosti i uključivanje ugroženih kategorija stanovnika.

Aktivna ruralna omladina, potencijal za razvoj ruralnih zajednica

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Za liderstvo u ruralnim sredinama edukovano je 350 srednjoškolaca i sertifikovana su 23 vršnjačka trenera za liderstvo.
2. Razvijeni su upravljački kapaciteti učenika srednjih škola i aktivizam parlamenata srednjoškolaca, na osnovu iskustava EU mreža.
3. Usvojene su mere za podršku ruralnim mladima na nacionalnom i lokalnom nivou.

Akcija za zdravu pijaću vodu i čiste vodotokove

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, grad Kraljevo, opštine Tutin, Novi Pazar i Leposavić

Projektom su ostvareni kratkoročni rezultati:
1. Uspostavljen je model za monitoring kvaliteta vode u akumulaciji „Gazivode“, kao osnov za zaštitu vode i preventivno delovanje na smanjenju zagađenja voda.
2. Školska omladina, građani i stručna javnost su informisani i edukovani o kvalitetu vode u slivu reke Ibar, zaštiti vodotokova i prirode.

Energetski skok - korak ka održivim zajednicama

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, Opštine Arilje i Ivanjica

Aktivnosti i rezultati: Projekat je podržao lokalne zajednice da postanu energetski nezavisne i samoodržive koristeći: unapređenje svesti javnosti, stvaranje energetskog menadžmenta, izrade lokalnih energetskih resursa i smanjenje emisije CO2.

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Godina realizacije: jun 2014/avgust 2015.

SOS za ugrožene grupe - Socijalne usluge OCD za unapređenje položaja najugroženijih grupa u jugozapadnoj Srbiji

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Projekat je doprineo poboljšanju kapaciteta OCD iz jugozapadne Srbije za kvalitetno i transparentno delovanje i interakcije sa lokalnim vlastima i javnošću, sa ciljem socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonskim okvirom u Srbiji.

Rezultati projekta su: