Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: gradovi Kraljevo i Novi Pazar, opštine Leposavić, Tutin i Zvečan

Aktivnosti i rezultati: Kao dugoročni rezultati ovog projekta unapređeni su kapaciteti i postignuto je razumevanje lokalnih samouprava i civilnog sektora o Protokolu o vodi i zdravlju i njegovoj implementaciji na lokalnom nivou, a javnost je senzibilisana za kvalitetnije očuvanje životne sredine.

Kratkoročni rezultati ostvareni ovim projektom su:
1. Predstavnici civilnog i javnog sektora u opštinama sliva reke Ibar pokrenuli su dijalog i saradnju na unapređenju stanja životne sredine i dostizanja ciljeva Srbije u obezbeđivanju zdrave pijaće vode.
2. Školska omladina, građani i javnost su informisani i edukovani o značaju zdrave pijaće vode i modelima njenog očuvanja i obezbeđivanja građanstvu.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Godina realizacije: septembar 2015/novembar 2015.

Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane
Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane
Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane
Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane
Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane
Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane
Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane
Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane
Svojim ponašanjem kreiramo kvalitet vode i hrane

Projekat