Akcija za zdravu pijaću vodu i čiste vodotokove

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, grad Kraljevo, opštine Tutin, Novi Pazar i Leposavić

Projektom su ostvareni kratkoročni rezultati:
1. Uspostavljen je model za monitoring kvaliteta vode u akumulaciji „Gazivode“, kao osnov za zaštitu vode i preventivno delovanje na smanjenju zagađenja voda.
2. Školska omladina, građani i stručna javnost su informisani i edukovani o kvalitetu vode u slivu reke Ibar, zaštiti vodotokova i prirode.
Kao dugoročni rezultat razvijen je model za unapređenje kvaliteta vode i obezbeđivanje sigurnijeg vodosnabdevanja u slivu reke Ibar, kroz monitoring i odgovorno ponašanje stanovništva.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Godina realizacije: oktobar 2014/decembar 2014.

Akcija za zdravu pijaću vodu i čiste vodotokove
Akcija za zdravu pijaću vodu i čiste vodotokove
Akcija za zdravu pijaću vodu i čiste vodotokove
Akcija za zdravu pijaću vodu i čiste vodotokove
Akcija za zdravu pijaću vodu i čiste vodotokove

Projekat