Aktivna ruralna omladina, potencijal za razvoj ruralnih zajednica

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Za liderstvo u ruralnim sredinama edukovano je 350 srednjoškolaca i sertifikovana su 23 vršnjačka trenera za liderstvo.
2. Razvijeni su upravljački kapaciteti učenika srednjih škola i aktivizam parlamenata srednjoškolaca, na osnovu iskustava EU mreža.
3. Usvojene su mere za podršku ruralnim mladima na nacionalnom i lokalnom nivou.
4. Javnost Srbije je senzibilisana za razumevanje potreba ruralnih mladih i za ulogu civilnog društva.

Donator: Evropska Unija u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme (CBSS) 2013 za Srbiju

Godina realizacije: maj 2014/oktobar 2015.

Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina

Projekat