Turizam - nova šansa za saradnju i razvoj

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Arilje

Aktivnosti i rezultati:
1. U opštini Arilje usvojen je primer dobre prakse iz oblasti menadžmenta i pružanje usluga u sektoru turizma i primenjeno je stečeno znanje i iskustvo,
2. Definisan je vizuelni identitet i poboljšana je turistička infrastruktura u skladu sa partnerskim iskustvom i principima održivog korišćenja prirodnih resursa,
3. Poboljšani su kapaciteti preduzetnika, pružaoca usluga iz ove opštine u sektoru seoskog turizma,
4. Široj javnosti je promovisan projekat i održiva turistička ponuda ovog mesta.

Donator: Evropska komisija

Godina realizacije: septembar 2010/decembar 2011.

Turizam - nova šansa za saradnju i razvoj
Turizam - nova šansa za saradnju i razvoj
Turizam - nova šansa za saradnju i razvoj
Turizam - nova šansa za saradnju i razvoj

Projekat