Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija, opština Raška i grad Kraljevo

Aktivnosti i rezultati: Ovim projektom omogućen je razvoj znanja i veština o tradicionalnim zanatima, priprema tradicionalne nošnje Podibra, organizacija regionalne manifestacije i razvoj suvenira baziranih na tradiciji Podibra.

Donator: Open Society Fund

Godina realizacije: oktobar 2010 / avgust 2011.

Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva
Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva
Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva
Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva
Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva
Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva
Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva
Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva
Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva

Projekat