LEADER pristup u prekograničnom području Srbija - BIH

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija i Bosna i Hercegovina, opštine Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad

Aktivnosti i rezultati: Projekat je doprineo razvoju kapaciteta za implementaciju LEADER pristupa u prekograničnom području i izradi lokalnih strateških planova u opštnama Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad.

Donator: Evropska delegacija

Godina realizacije: decembar 2010/mart 2012.

LEADER pristup u prekograničnom području Srbija - BIH
LEADER pristup u prekograničnom području Srbija - BIH
LEADER pristup u prekograničnom području Srbija - BIH
LEADER pristup u prekograničnom području Srbija - BIH
LEADER pristup u prekograničnom području Srbija - BIH

Projekat