Pčelarstvo bez granica

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Republika Srbija i Republika Crna Gora

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Direktno uključuje sve ključne aktere: donosioce odluka o javnim politikama, poljoprivrednike i potrošače.

Ciljevi projekta

Opšti cilj 1:
Ojačani podsticaji za razvoj malih i srednjih preduzeća i smanjenje nezaposlenosti kroz razmenu iskustava, unapređenje znanja, povećanje konkurentnosti i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u sektoru pčelarstva u pograničnim područjima Srbije i Crne Gore.

Opšti cilj 2:
Pružen doprinos povezivanju ljudi, zajednica i razmeni ideja u pograničnim područjima Srbije i Crne Gore.

Specifični cilj:
Poboljšana produktivnost i konkurentnost ruralnih područja u sektoru pčelarstva kroz transfer znanja i primera dobre prakse i zajedničkih partnerskih aktivnosti u skladu sa principima zaštite životne sredine i zdravstvene bezbednosti hrane.
 
Planirane aktivnosti:

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 1:
A1.1. Savetodavno stručna podrška.
A1.2. Izdavanje publikacija o pčelarstvu.
A1.3. Javno zagovaranje za povećanje podrške pčelarstvu od strane lokalnih samouprava.
A1.4. Analize uzoraka meda i nabavka potrebnih lekova.
A1.5. Sprovodjenje kampanje za bezbednu upotrebu pesticida u voćarstvu.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 2:
A2.1. Organizovanje studijske posete za pčelare iz Crne Gore, kod pčelara u Opštini Arilje.
A2.2. Organizovanje mentorske posete za pčelare iz Opštine Arilje, kod pčelara u Crnu Goru.
A2.3. Unapređenje pristupa informacijama od značaja za pčelarstvo.
A2.4. Razvoj i implementacije standarda u pčelarstvu.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 3:
A3.1. Javni konkurs za odabir 60 korisnika.
A3.2. Nabavka opreme za unapređenje produktivnosti i konkurentnosti.
A3.3. Odabir mentora za pčelare početnike.
A3.4. Uspostavljanje internih procedura za poštovanje “higijenskih uslova”.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 4:
A4.1. Javni konkurs i odabir korisnika.
A4.2. Nabavka košnica i rojeva i isporuka odabranim korisnicima.
A4.3. Mentorska podrška za nove pčelare.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 5:
A5.1. Promo konferencije i medijska promocija.
A5.2. Priprema i distribucija promo materijala.
A5.3. Organizovanje četiri sajma meda.

Očekivani rezulatati:

Rezultat 1: Unapređeni uslovi za razvoj pčelarstva i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u pograničnom području. Povećanje interesovanja među učesnicima u centralnoj i zapadnoj Srbiji o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivredu, i potrebama za merama podrške održivoj poljoprivredi od javne uprave, koristeći argumente bazirane na istraživanju, znanju i iskustvima profesionalnih farmera.

Rezultat 2: Unapređena saradnja između pčelara u pograničnom području Srbije i Crne Gore, kroz razmenu znanja i iskustava i učenje na primerima dobre prakse.

Rezultat 3: Unapređena produktivnost i konkurentnost pčelara i uspostavljene procedure za monitoring proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

Rezultat 4: Obezbeđena podrška za marginalizovane grupe (mladi, žene, ruralno stanovništvo, nacionalne manjine) za pokretanje ekonomskih aktivnosti u cilju povećanja socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva.

Rezultat 5: Efikasno promovisani projekat, pčelarstvo i podrška Evropske unije.

Donator: Evropska Unija

Link projekta: http://pcelarstvo.arilje.org.rs/sr/pocetna/

Pčelarstvo bez granica
Pčelarstvo bez granica
Pčelarstvo bez granica
Pčelarstvo bez granica

Projekat