SAOPŠTENJE  Kraljevo podržava profesionalno osposobljavanje ugroženih kategorija stanovništva 

Grad Kraljevo i Asocijacija za razvoj Ibarske doline „IDA“ obaveštavaju medije da se na javnom konkursu grada prijavilo 65 lica koja ispunjavaju uslove da pripadaju nekoj od ugroženih kategorija. Za sve njih organizovana je višednevna obuka u oblasti samozapošljavanja i unapređenja sopstvenih prihoda u tri oblasti - turizmu, proizvodnji i preradi voća i povrća i proizvodnji i preradi lekovitog i aromatičnog bilja. Po završetku obuke uz podršku projetnog tima, 53 korisnika/ca je pripremilo poslovne planove.

Finalna rang lista kreirana je na osnovu bodovanja prema jasno utvrđenim kriterijumima konkursa, učešća na obukama i ukupne ocene poslovnih planova koje su učesnici u konkursu morali da naprave. Prvih trideset na listi dobiće podršku u opremi i mašinama za obavljanje delatnosti za koju su se opredelili. Vrednost opreme po pojedinačnom korisniku iznosi oko 1300 evra. Od njih trideset, za proizvodnju i preradu voća i povrća opredelilo se dvadeset i troje. Za proizvodnju i preradu lekovitog bilja troje, a za ruralni turizam njih četvoro. Drugu grupu korisnika čini preostalih dvadeset lica, koja će biti podržana kroz radnu praksu na poljoprivrednim gazdinstvima u periodu od tri meseca.
 
Svi će korisnici, tokom tromesečnog perioda, proći kroz mentorski rad za uključivanje u kratke vrednosne lance, koji treba da im omogući pristup tržištu sa maksimalno jednim posrednikom između proizvodnje i potrošača.

Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ usmeren je na podršku nezaposlenim licima koja pripadaju ugroženim i teže zapošljivim kategorijama stanovnika sa teritorije grada Kraljeva. U ove kategorije spadaju povratnici, tražioci azila, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći (NSP), lica bez ili sa niskim kvalifikacijama, lica koja su kao tehnički višak ostala bez posla, mladi do 30 godina koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, mladi do 30 godina i dugoročno nezaposlene žene od 30 do 65 godina. Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“, podržan je od strane projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ.

Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ ima za cilj uspostavljanje inovativnih, održivih i primenljivih rešenja koja treba da omoguće lakše zapošljavanje i uključivanje marginalizovanih i teže zapošljivih kategorija stanovništva putem kratkih lanaca vrednosti u poljoprivredi i specifičnim oblicima ruralnog turizma, te kreiranje primera dobre prakse koji se može primeniti u svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji.

 

Kraljevo podržava profesionalno osposobljavanje ugroženih kategorija stanovništva