SAOPŠTENJE  Započela radna praksa na poljorpivrednim gazdinstvima za 20 pripadnika marginalizovanih i teže zapošljivih grupa 

 

Grad Kraljevo i Asocijacija za razvoj Ibarske doline „IDA“ obaveštavaju javnost da je kroz nedavno sproveden javni konkus u okviru projekta „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ odabrano 20 pripadnika ugroženih kategorija kojima je omogućena radna praksa poljoprivrednim gazdinstavima koja su se prijavila da budu pružaoci radne prakse. Kroz praksu su korisnici dobili šansu da unaprede svoja znanja i veštine u proizvodnji i preradi voća i povrća, u proizvodnji i preradi lekovitog i aromatičnog bilja i u oblasti ruralnog turizma. 
Obuka na 18 gazdinstava počela je u februaru i trajaće 13 nedelja. Korisnici su u obavezi da tokom jedne nedelje na odabranom gazdinstvu provedu najmanje 20 sati. Istovremeno su gazdinstva kroz učešće u projektu dobila podršku u radnoj snazi. Tromesečni rad na gazdinstvima podrazumeva i mentorsku podršku za korisnike projekta, a koja se sastoji u razvoju njihovih znanja i veština vezanih za udruživanje, kratke vrednosne lance, marketing i tehnologiju proizvodnje.

Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ usmeren je na na podršku nezaposlenim licima koja pripadaju ugroženim i teže zapošljivim kategorijama stanovnika sa teritorije grada Kraljeva. U ove kategorije spadaju povratnici, tražioci azila,Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći (NSP), lica bez ili sa niskim kvalifikacijama, lica koja su kao tehnički višak ostala bez posla, mladi do 30 godina koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, mladi do 30 godina i dugoročno nezaposlene žene od 30 do 65 godina.

Aktivnosti su deo šireg projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ..

Projekat ima za cilj uspostavljanje inovativnih, održivih i primenljivih rešenja koja treba da omoguće lakše zapošljavanje i uključivanje marginalizovanih i teže zapošljivih kategorija stanovništva putem kratkih lanaca vrednosti u poljoprivredi i specifičnim oblicima ruralnog turizma, te kreiranje primera dobre prakse koji se može primeniti u svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji.

 

Započela radna praksa na poljorpivrednim gazdinstvima za 20 pripadnika marginalizovanih i teže zapošljivih grupa