Godina biodiverziteta

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: U okviru projekta unapređena je infrastruktura za ekološku edukaciju, znanje i regionalna kooperacija mladih u zaštiti životne sredine. Pored toga, lokalna zajednica je senzibilisana za zaštitu životne sredine.

Donator: Ambasada Finske

Godina realizacije: maj 2010/maj 2011.

Godina biodiverziteta
Godina biodiverziteta
Godina biodiverziteta
Godina biodiverziteta

Projekat