Javni i civilni sektor, zajedno za održivo korišćenje energetskih resursa

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Ovim projektom je ostvareno poboljšanje kapaciteta i strateškog okvira na lokalnom nivou za rad organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih zainteresovanih strana, vezano za rad na poboljšanju energetske efikasnosti u skladu sa zakonskim obavezama, potrebama zajednice i iskustvima EU. Osim toga, poboljšana je saradnja i dijalog na lokalnom i regionalnom nivou između OCD i vlada u oblasti energetske efikasnosti.

Projektom su ostvareni sledeći rezultati:
1. Organizacije civilnog društva su poboljšale kapacitete za implementaciju principa i mera održivog razvoja u energetskom sektoru.
2. Lokalne vlasti u jugozapadnoj Srbiji su poboljšale svoje potencijale za pripremu i realizaciju Lokalnog akcionog plana energetske efikasnosti na lokalnom nivou.
3. Kreiran je okvir za aktivno učešće civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou, potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika i definisanjem modela saradnje.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: april 2013/februar 2014.

Održivo korišćenje energetskih resursa
Održivo korišćenje energetskih resursa
Održivo korišćenje energetskih resursa
Održivo korišćenje energetskih resursa
Održivo korišćenje energetskih resursa
Održivo korišćenje energetskih resursa
Održivo korišćenje energetskih resursa
Održivo korišćenje energetskih resursa
Održivo korišćenje energetskih resursa

Projekat