Očuvanje biodiverziteta i prerada biološko-organskog otpada u prigradskim naseljima Kraljeva

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Kraljevo

Aktivnosti i rezultati: Učenici osnovnih škola su edukovani o biodiverzitetu, kompostiranju i izradi kompostera. U okviru projekta su izrađeni komposteri u saradnji sa osnovcima i SOS dečijim selom iz Kraljeva.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: 2009.

Očuvanje biodiverziteta i prerada biološko-organskog otpada
Očuvanje biodiverziteta i prerada biološko-organskog otpada
Očuvanje biodiverziteta i prerada biološko-organskog otpada
Očuvanje biodiverziteta i prerada biološko-organskog otpada

Projekat