Razvoj proizvodnje i prerade voća i povrća u opštini Leposavić

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Opština Leposavić

Aktivnosti i rezultati: Seosko stanovništvo u opštini Leposavić je dobilo stručnu pomoć u vezi sa modernim i ekološki prihvatljivim pristupom u proizvodnji voća. Kao rezultat podignuto je pet hektara zasada aronije, divlje jagode i jabuke u opštini Leposavić, kao osnova za proizvodnju i razvoj modernog voćarstva i dobre prakse za dalji prenos znanja i iskustva u ovom sektoru.
Stvorene su mogućnosti za preradu voća i povrća, kroz razvijanje portfolia proizvoda, jednog pogona za preradu i zamrzavanje. Uspešno je promovisana akcija, proizvodnja voća i prepoznatljivost EU kao donatora.

Donator: Evropska unija

Godina realizacije: januar 2013/januar 2015.

IDA Kraljevo

Projekat