Razvoj voćarske proizvodnje u cilju ekonomske revitalizacije u centralnoj Srbiji i području Sandžaka

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Centralna Srbija, Sandžak

Aktivnosti i rezultati: Podignuto je 100ha novih voćnjaka pod jabukom i 36ha pod malinom. Obezbeđena je stručna pomoć i edukacija za 320 korisnika projekta i oko 100 zainteresovanih lica. Podržano je osnivanje i rad 8 farmerskih udruženja.

Donator: UN FAO

Godina realizacije: 2002/2003.

Razvoj voćarske proizvodnje

Projekat