Smanjimo otpad zajedno - Novi korak ka Evropi

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Arilje, Inđija

Aktivnosti i rezultati:
- Unapređeni su institucionalni (organizacioni) kapaciteti opštine Arilje za pružanje usluga i integralno upravljanje otpadom u skladu sa definisanim prioritetima i iskustvom iz partnerskih organizacija.
- Podignuta je svest građana u opštinama Arilje i Inđija za odgovorno i racionalno korišćenje komunalnog otpada.
- Uvećan je obim i poboljšan sistem organizovanog prikupljanja otpada, zajedno sa smanjenim njegove količine (preko selekcije i reciklaže) na teritoriji ovih opština.
- U okviru projekta promovisana je akcija i podrška od strane EU u Srbiji za proces pristupanja.

Donator: Evropska komisija

Godina realizacije: mart 2011/jun 2012.

Smanjimo otpad zajedno - Novi korak ka Evropi
Smanjimo otpad zajedno - Novi korak ka Evropi
Smanjimo otpad zajedno - Novi korak ka Evropi

Projekat