“Smanjivanje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO”

Projekat partneri

Projekat realizuju:
1.    Asocijacija za razvoj Ibarskih inicijativa „IDA“ iz Kraljeva
2.    JEP „Toplana“ iz Kraljeva
3.    JKP „Grijanje“ iz Pljevalja
4.    Centar ekoloških inicijativa iz Berana

Period realizacije: 8.6.2019-7.10.2020.godine

Područje realizacije: Srbija i Crna Gora

Gradovi i opštine: Kraljevo, Novi Pazar, Priboj, Nova Varoš, Vrnjačka Banja, Raška, Pljevlja, Berana, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac.

O projektu:

Projekat „Smanjivanje uticaja lokalnih zajednica u prekograničnom regionu Srbije i Crne Gore na klimatske izazove - MOŽEMO“ svojim aktivnostima, rezultatima i specifičnim ciljem značajno doprinosi postizanju specifičnog cilja programa: Bolja svest - Poboljšana svest stanovnika i industrije o važnosti zaštite životne sredine i prirode.
Akcija doprinosi programskim ciljevima kroz poboljšanje stanja životne sredine u lokalnim zajednicama i poboljšanje svesti lokalnih aktera kroz poboljšanje tehničkih kapaciteta javnih preduzeća koja posluju u sektoru snabdevanja toplotom, školskim objektima, kao i unapređenjem ljudskih kapaciteta za smanjenje negativan uticaj lokalnih zajednica na klimatske promene, kao i stvaranje regionalnih platformi za zajedničko delovanje, kao i obrazovanje mladih kroz zajednički nastavni program.
Akcija će doprineti poboljšanju svesti stanovnika i industrije o važnosti zaštite životne sredine i prirode kroz postizanje programskih pokazatelja:

(i)    Usaglašeni prekogranični planovi upravljanja; Akcija će podržati prekogranični dijalog i dijalog na nacionalnom nivou o regionalnim prekograničnim prioritetima u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte putem energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Na kraju akcije, prekogranični akteri će imati usaglašeni plan koji će definisati dalje tokove delovanja i poboljšanje stanja životne sredine i uticaja lokalnih zajednica. 
(ii)    Sprovođenje kampanja za podizanje svesti o pitanjima životne sredine; U cilju poboljšanja stanja životne sredine i smanjenja negativnog uticaja lokalnih zajednica na životnu sredinu, u okviru akcije biće organizovan niz kampanja za unapređenje svesti putem informisanja školske omladine o klimatskim promenama i obnovljivim izvorima energije, informisanju javnosti o klimatske promene i mogući doprinos svakog pojedinca i lokalne zajednice, kroz uspostavljanje i predstavljanje praktičnih mera za ublažavanje uticaja lokalnih zajednica na klimatske promene i korišćenje obnovljivih izvora energije (pelet, solarna energija), promovisanje dostignuća projekta koji je smanjio emisiju gasova sa efektom staklene bašte za oko 104t / godišnje, obrazovanje dece u novoosnovanim zelenim kabinetima u 4 osnovne škole. 
(iii)    Učesnici aktivnosti na izgradnji kapaciteta u vezi sa upravljanjem prirodnim resursima; Projekat će se prevashodno fokusirati na aktivnostima izgradnje kapaciteta školske omladine i zaposlenih u javnim energetskim preduzećima „Toplana“ Kraljevo i „Grijanje“ Pljevlja i školama, kao i na ciljne grupe iz javnih preduzeća koje se bave isporukom toplotne energije, a koje posluju u drugim opštinama u prekograničnom području. Posebno treba naglasiti da će biti uspostavljena 4 zelena kabineta radi poboljšanja kapaciteta mladih na polju životne sredine, stvarajući tako mogućnost za dugoročni uticaj projekta na izgradnju kapaciteta.
(iv)    NVO koje učestvuju u aktivnostima izgradnje i umrežavanja; Pošto su nevladine organizacije jedan od ključnih aktera u zaštiti životne sredine, a kako su dve NVO članice projektnog konzorcijuma, značajna pažnja posvećena je izgradnji njihovih kapaciteta, kao i umrežavanju sa zainteresovanim stranama iz drugih sektora. Pre svega, kada je u pitanju izgradnja kapaciteta, NVO će se podržati uključivanjem u aktivnosti koje tome doprinose (radionice, konferencije, konsultacije, razvijeni zajednički obrazovni program za zaštitu životne sredine o korišćenju obnovljivih izvora energije, klimatskim promenama i životnoj sredini, obrazovanju mladih ljudi iz osnovnih i srednjih škola ...). Umrežavanje će biti podržano putem regionalnih inicijativa za razvijanje nastavnog plana i programa za životnu sredinu, kao i proces definisanja regionalnih prekograničnih prioriteta u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte kroz energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije.
(v)    Javni događaji organizovani za promociju akcije; Jedan od najvažnijih elemenata projekta fokusiran je na promociju projekta i teme kojom se projekat bavi. Tokom projekta biće realizovano niz promotivnih događaja koji će imati širok spektar ciljnih grupa, počev od učenika osnovne i srednje škole, zaposlenih u javnim preduzećima koja se bave proizvodnjom i snabdevanjem toplotnom energijom, nastavnim osobljem, OCD i opštim javnost u lokalnim zajednicama.

Opšti cilj: Da doprinese zaštiti prirodnih resursa smanjenjem zagađenja, održivom upotrebom obnovljive energije i smanjenjem emisije gasova staklene bašte.

Specifični cilj: Lokalne zajednice u projektnom području izgradile su tehničke kapacitete i efikasno poboljšale znanje koristeći lokalne obnovljive izvore i povećavajući energetsku efikasnost kao mere za smanjenje klimatskih promena.

Očekivani rezultati:

Rezultat 1. Uvedena su inovativna rešenja koja se tiču sistema daljinskog grejanja na lokalnom nivou, sa ciljem smanjenja klimatskih promena.
Rezultant 2. Razvijen je model za uspostavljanje sistema plaćanja toplotne energije prema potrošnji energije, kao osnova za ekonomičniju potrošnju energije.
Rezultat 3 Definisani su regionalni prekogranični prioriteti u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, kroz energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije.
Rezultat 4. Realizovana su 4 prototipska projekta na polju korišćenja obnovljivih izvora energije u obrazovnim ustanovama.
Rezultat 5. Uspostavljen regionalni obrazovni program za učenike i studente o klimatskim promenama.
Rezultat 6. Ključni akteri lokalnih samouprava u prekograničnom području, kao i opšta javnost, dobili su nova saznanja o obnovljivim izvorima energije i klimatskim promenama.

Planirane aktivnosti:

Radni paket 1. Uvođenje novih i inovativnih tehnoloških rešenja u sistemima daljinskog grejanja na lokalnom nivou. (Povezano sa R1, R2, R3) 
Aktivnost 1.1 Instalacija i uvođenje solarnog sistema za proizvodnju električne energije u JKP „Toplana“ Kraljevo 
Aktivnost 1.2 Unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta JP „Grijanje“ Pljevlja za brzo pronalaženje kvarova i neposrednu intervenciju u distribuciji toplotne energije 
Aktivnost 1.3 Razvoj modela uspostavljanja sistema plaćanja toplotne energije u skladu sa potrošnjom 
Aktivnost 1.4 Organizacija dvodnevne radionice "Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene"
Radni paket 2 Realizacija „pilot projekata“ u oblasti OIE, i stvaranje preduslova za bolje obrazovanje učenika u ovoj oblasti. (Povezano sa R4 i R5) 
Aktivnost 2.1 Instalacija obnovljivih sistema grejanja u dve škole u projektnom području 
Aktivnost 2.2 Instalacija malog fotonaponskog sistema za proizvodnju solarne električne energije u 4 škole na području projekta 
Aktivnost 2.3 Uspostavljanje četiri „zelena školska kabineta“ za korišćenje obnovljivih izvora energije 
Aktivnost 2.4 Razvoj nastavnog programa za zaštitu životne sredine o korištenju obnovljivih izvora energije, klimatskim promenama i životnoj sredini
Radni paket 3 Podizanje nivoa znanja ključnih aktera u pograničnom području o obnovljivoj energiji i klimatskim promenama. (Povezano sa R6) 
Aktivnost 3.1 Priprema, štampanje i distribucija publikacija o korištenju obnovljivih izvora energije, ulozi lokalnih zajednica u klimatskim promenama i promociji projekta. 
Aktivnost 3.2 Promocija dobra praksa. 
Aktivnost 3.3 Završna konferencija "Put ka boljoj energetskoj efikasnosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije“. 
Aktivnost 3.4 Priprema, snimanje i distribucija kratkog prom filma o korištenju obnovljivih izvora energije, ulozi lokalnih zajednica u klimatskim promenama i promociji projekata.

Više o Programu prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora možete naći na linku: https://cbcsrb-mne.org/sr/naslovna/

Ova prezentacija je izrađena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove web prezentacije je isključiva odgovornost Asocijacije za razvoj Ibarske doline „IDA“ i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.

IDA Kraljevo

Projekat